logo

Electro Acupunctuur

bioresonantieapparaatUit de fysiologie en pathologie is bekend dat tussen de organen en de oppervlakte van het lichaam een direct verband bestaat, zo dat een dysfunctie van organen veranderingen te zien geeft in de sensibiliteit van bepaalde segmentaal geordende huidgebieden. Head was een van de eerste onderzoekers die wees op dit verband dat bestaat tussen een, bij een bepaald ruggemergssegment behorend huidgebied en een orgaan, dat uit hetzelfde deel van het ruggemerg wordt geinnerveerd. In zo'n bepaald huidgebied kunnen bij een dysfunctie van een bepaald orgaan kleine huidgebieden voorkomen die gevoelig zijn voor druk en maximaalzones worden genoemd. Melzack kon aantonen, dat daar vaak huidpunten liggen die bij acupunctuur-behandeling van zo'n bepaald orgaan worden gebruikt. Deze acupunctuurpunten kunnen informatie verschaffen over orgaanfuncties. In de klassieke acupunctuur is het bekend, dat meerdere punten op een orgaan inwerken. Verbindt men deze, qua functie bij elkaar behorende punten, dan krijgt men een meridiaan Dit is een verbindingsweg die tussen de structuren waarover de meridiaan loopt, de relaties tussen de verschillende lichaamsdelen aangeeft. Voll kon deze punten, wat de relatie betreft, van elkaar differentieren. Er zijn ook punten die betrekking hebben op het endocrine systeem, zenuwstelsel, allergie, vettige degeneratie, huid en bindweefsel naast de organen in borst- en buik- holte. Dit geeft de foto van electrodemogelijkheid om een totaal overzicht van de functies te verkrijgen. Bij de metingen van deze punten worden vooral de localisatie op de handen en de voeten gebruikt. Voor de diagnostiek is een meetapparaat nodig dat bestaat uit een stroombron, een weerstandsmeter en 2 electroden. De hand-electrode wordt door de proefpersoon in de hand gehouden, terwijl met de punt-electrode de diverse acupunctuur-huidpunten door de onderzoeker worden gemeten. De weerstandsmeter heeft een schaal die in 100 delen verdeeld is. De middenstand geeft de waarde 50 aan, wat overeenkomt met een weerstand van 50 kΩ. Als deze waarde tijdens het meten gevonden wordt, wordt dit geïnterpreteerd als een goed functioneren van het orgaan, dat een relatie heeft met dit punt. Een hoge- of lage meetwaarde wordt als een ontsteking, respectievelijk een degeneratie geïnterpreteerd. Ook is mogelijk dat een eenmaal ingestelde meetwaarde varieert -de meter daalt naar een lagere meetwaarde. Deze zogenoemde 'Zeigerabfall' wordt als pathologisch geïnterpreteerd en is steeds reproduceerbaar. Het verschijnsel van 'Zeigerabfall' wordt gebruikt voor het vaststellen van de toxische belasting.
Praktijkadres:
Groningerstraatweg 68
8921 TS Leeuwarden


Behandeling volgens afspraak
tel.: (058) 215 72 13
maandag, dinsdag en donderdag ochtend tussen 9 en 10 uur
lid:N.V.A.¦K.A.B.
p.j.i.aarts@gmail.com
KvK.: 01153351000
BTW-nr.: 074723960.B01
AGB-code: 90000299